Project Description

Het oude gemeentekantoor van Waalwijk wordt op dit moment verbouwd tot Schoenenmuseum.

Wij mochten voor dit project de regelkast leveren, de bekabeling aanleggen en de software engineering, inclusief inbedrijfstelling, verzorgen.

Voor dit project hebben we een Mod-Bus-IP koppeling met de regelkast van de bron gemaakt en de warmtepompen, 3 stuks, communiceren middels Mod-Bus-RS485.

Totaal heeft dit project 160 I/O punten en 75 datapunten.